Prayers and Practices - Cells are children, to whom you should give a good example/nl

From Wiki Shangri-La
Revision as of 18:10, 2 April 2021 by AccountManager (talk | contribs) (Text replacement - "</small>" to "</span>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Omraam Mikhaël Aïvanhov
Cellen - kinderen aan wie je het goede voorbeeld moet geven
Wanneer je je in de aanwezigheid van anderen bevindt, span je je in om een goede indruk te maken.


Maar wanneer niemand je ziet, wat doe je dan, en wat zijn dan je gevoelens en gedachten? Je denkt dat je alleen bent en je geeft je over aan om het even welke impuls. Je weet niet dat je cellen, die kleine levende zielen zijn, ook begiftigd zijn met een geheugen.


Inderdaad, alles wordt in hen geregistreerd, en daarom kopiëren zij vervolgens je gedrag. Je hebt wetten overtreden? Je cellen imiteren je en je voelt je beroerd en ziek, maar je begrijpt uiteraard niet waarom.


De cellen zijn als kinderen die je moet opvoeden; en voor cellen, net als voor kinderen geldt dat het voorbeeld de enige echte opvoeding is.


Dus, waar je je ook bevindt, geef blijk van beheersing, van wijsheid, niet enkel in je gebaren en je uiterlijke manifestaties, maar ook in je gedachten en gevoelens.


Iemand heeft je gekwetst of geïrriteerd? In plaats van je over te geven aan je slechte humeur jegens deze of gene, roep de vrede, het licht en de liefde op in jezelf en zend hem die vrede, dat licht en die liefde, en ook aan alle mensen die je kent en zelfs aan degenen die je niet kent.


Die gedachten en gevoelens worden opgeslagen in je cellen, zij noteren dit en zullen je imiteren. Dus jij bent degene die er baat bij heeft.


Source

  • Omraam Mikhael Aivanhov. ' Dagtekst van donderdag 14 november 2013 '
Editions Prosveta n.p. n.d. Web. Accessed Thursday, November 14, 2013. http://www.fbu.org/index.htm.


Copyright © Editions Prosveta SA . Canadian Copyright Act. Fair Dealing.